Oslättfors kyrka med båt i förgrunden. Foto Elena Vilhelmsson.
To do Sights Church

Oslättfors Bruk