Vy över Kungsbäck i början av 1910-talet.
Rekryt i vaktkuren 1922.
To do Sights Cultural building

Från regemente till högskola