Hoppborg

Hoppborg på Gävle Camping Engesberg

Nu kan vi erbjuda alla yngre besökare en trevlig stund i våran egen hoppborg, som står placerad intill stranden på campingen.

Hit är alla yngre barn välkomna att hoppa hoppborg. ( vuxen person skall alltid vara närvarande) Hoppborgen är öppen alla dagar juni, juli , augusti 10.00-18.00 ( vid regn håller hoppborgen stängd)