Sommarens konst och utställningar

OCKELBO SALONG
Konstnärer med anknytning till Ockelbo ställer ut blandade verk

Ateljén i Wij Trädgårdar
13 maj - 4 juli

För första gången öppnar Ockelbo-salongen i Ateljén på Wij Trädgårdar. En samutställning av flera konstnärer med anknytning till Ockelbo. Tillsammans gestaltar de en bild av Ockelbo som är spännande, kärleksfull och intressant.

Ockelbo salong

KONSTNÄR: TOR CEDERMAN
HEMTAMT – MELLAN DRÖM OCH VIRKLIGHET
Wij valsverk
26 juni - 15 augusti

Tor Cederman är frilansande konstnär, konsthantverkare, utställningsformgivare och scenograf. Han är född 1965 i Karlstad men bor sedan 1984 i Stockholm. Hans konstnärsskap befinner sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Förutom form och färg förmedlar tekniken och materialvalet det han vill berätta. Konsthantverket i sig blir en del i det konstnärliga uttrycket. Min mormor var mycket närvarande under min barndom. Hon växte upp som statarflicka. Det var en tung börda, men också grunden till hennes identitet. Hon virkade, stickade, vävde och sydde – strumpor, tröjor, vantar, mattor, sängkläder
och dukar. Från början av nöden tvunget blev det med tiden ett monument
över hennes skicklighet. Detta är mitt ursprung och min historia! Samtidigt ett avsked, för att gå vidare…

Konst av Tor Cederman
Konst av Tor Cederman

KONSTNÄR: PIA RÖNICKE
DRIVANDE SKOG
Wij valsverk
27 juli - 5 september

I utställningen Drivande skog samlas en mångfald av material, referenser och motstridiga erfarenheter från ett av Skandinaviens mest skogstäta län, Gävleborg. Genom fältstudier, vandringsobservationer och tidsbaserade noteringar i form av rörlig bild och ljud har den danska konstnären Pia Rönicke rört sig i och kartlagt olika spår i det föränderliga skogslandskapet runt Ockelbo och hur det sprider sig över kommunens gränser. Genom den konstnärliga undersökningens väv av röster – och hur de sammanförs i Rönickes rumsliga gestaltning, installationer, teckningar och flerkanaliga videoverk, framträder skogen, betraktad både som rum och som begrepp, i sitt flytande tillstånd. Skogen driver.

KONSTNÄRER: EVA ÖSTERBERG
OCH MARIE LINDGREN
SURREAL
Ateljen Wij Trädgårdar
14 augusti - 25 september

En samutställning som visar ett tillstånd mellan dröm och verklighet i form av bild och objekt i olika material och teknik.

Konst av Eva Österberg

KONSTNÄR: TOVE LINDSTRÖM
FYND
Biblioteket i Wij herrgård
25 juni - 15 augusti

Föremålen är hittade i skogar, på myrar och ängar, i komposter, på strandkanter, i storstadsplanteringar och dikeskanter, på små stigar och i bergsskrevor, i parker och i trädgårdar under promenader och utflykter åren 2012-2020.

KONSTNÄR: JENNY KÄLL
Ateljén i Wij Trädgårdar
10 juli - 8 augusti

Jenny Käll arbetar med skulpturala uttryck och materialdrivna installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa/abstrakta och beständiga/flyktiga. Jenny använder sig av återbrukade material , prylar och delar av saker och ting som tillsammans blir nya objekt genom en process av lager, transformation och förklädnader. Kan kommunikation som vilar i ting tala till oss(människor som också är ting) och berätta något om oss själva? Jenny Käll är utbildad vi konsthögskolan i Umeå och verksam i Örebro. Utställningen visas i Ateljén och presenteras av Konstfrämjandet Gävleborg

Konst av Jenny Käll

ELASTIC Rural som lanserades förra sommaren av Ola Gustafsson på ELASTIC Gallery blir nu permanent i Grönbergs Möblers gamla butik, så i sommar blir det samtidskonst igen i Jädraås.

Elastic Logga

KONSTNÄRER:
DICK HEDLUND OCH
FERDINAND EVALDSSON
19 juni - 1 augusti

Detta blir en duo utställning med två konstnärer i början av sina konstnärsskap. De är båda rotade i sina hantverksmässiga tekniker, i att bearbeta trä och textila material. Hedlund jobbar med symaskin i lager på lager på lager av stygn. Evaldsson snidar i trä, för att sen lägga på pigment och gelatin i många lager, i samma teknik som ikonmålare använder. Men båda kommenterar och belyser vår samtid, våra vanor, trender och aktuella bildspråk.

Konst

KONSTNÄR:
BERIT LINDFELDT
7 augusti - 12 september

Lindfeldt är verksam inom skulptur sedan 1970-talet, hon har arbetat med objekten omkring sig de i sin vardag, de från hennes resor. Hon modellerar med händerna i gips och lera, och gör avgjutningar i betong eller brons, samtidigt som hon arbetar med att omforma material och objekten i hennes närhet, så kallade ready-mades.

Konst