About Limön
About Limön
About Limön
Göra Sevärdheter

Limön

Limön är en idyllisk sommarö i Gävles skärgård som redan på 1800-talet besöktes som utflyktsmål. Här kan du bada, fiska, grilla vid rastplatser, vandra på naturstigen, se gamla och nya fyren.

Det gamla fiskeläget på Limön lever upp då sommargästerna kommer till ön. I hamnen finns gamla sjöbodar och bryggor. Det finns tre badplatser på ön, Kalkudden, Scoutviken och Tärnviken.

Namnet Limön kommer av det fornnordiska och engelska ordet lime som betyder kalk. På grund av den kalkrika jorden och ett bra klimat är flera växter på ön unika och det finns ett rikt fågelliv.

Så här gör du för att lägga till vid Limön: Insegling i enslinjer och längs prickad led. Gästplatser finns vid de två flytbryggorna. Djupet vid den inre bryggan är begränsat. Hamnen är skyddad för alla vindar. Dricksvatten finns vid caféet.

Naturen präglas av den kalkrika jorden. Det finns många olika växter på ön och vissa arter har sin nordligaste växtplats här. Det finns en naturstig med informationsskyltar om djur och natur på ön.

OBS! Var rädd om naturen. Gå varsamt längs stigarna och lämna träd, buskar och mossor orörda. Håll hunden kopplad och gå inte nära fågelbon med hänsyn till fåglarna. Det är endast tillåtet att elda på avsedda grillplatser.