Swedish Open 2021
Swedish Nationals & Open Nordic Championships
08 Jul Huseliiharen

Swedish Nationals & Open Nordic Championships

Evenemang Mässor & Utställningar Öppet hus

Open Nordic & Swedish Championships 2022 kommer att hållas i Gävle 8-10 juli.

Beskrivning

Den 8 - 10 juli 2022 anordnar Gefle Segel Sällskap regattan No Emission Race – Swedish Nationals & Nordic Open Championships för 505 jollar som ska bli ett återkommande arrangemang.
Ca 40 jollar från när och fjärran beräknas delta i denna prestigefyllda regatta där segelentusiaster under tre dagar träffas, tävlar och har trevligt tillsammans. Regattan kommer att ske på öppet vatten i utmärkta segelförhållanden i medelvindar. Gävle ligger på Sveriges östkust strax norr om Stockholm och här väntar dagsljus nästan dygnet runt. Men fokus är inte bara på de fartfyllda tävlingarna och umgänget utan syftet är också att uppmärksamma Östersjöns miljöproblem och utgöra en plattform för hållbara, framtida lösningar. Östersjön är ett känsligt innanhav eftersom det nästan är avskilt från världshaven. Det innebär problem med bland annat övergödning och ansamling av skadliga kemikalier. Något som märks genom algblomningar och höga gifthalter i fisk. De fem hoten mot Östersjön är –giftspridning, övergödning, överfiske, klimatförändringar och marint skräp. Segling är en hållbar sport- och fritidsaktivitet som kan bedrivas
utan utsläpp. På No Emission Race kommer vi genom föreläsningar och tställningar visa andra exempel på miljöanpassade lösningar. Arenaområdet rymmer boende för våra gäster och kommer även fyllas med musik, mat och olika aktiviteter.
Gefle Segel Sällskap vill genom detta arrangemang bidra till ökad kunskap om Östersjön och förmedla att alla kan bidra till ett mer hållbart hav! No Emission Race är ett hållbarhetscertifierat evenemang – inkluderande ekologisk, social och konomisk – hållbarhet av Greentime, som Svenska Seglarförbundet samarbetar med.
Let your future set sail!

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)

8 July 20:00 - 03:00
9 July 20:00 - 03:00
10 July 20:00 - 03:00