Utställning "Levande landskap"
Göra

Utställning "Levande landskap"

Mats Ahlberg ställer ut i Ateljén på Wij Trädgårdar

Utställningen har hämtat sina bilder ur boken med samma namn. Författaren Mats Ahlberg har själv arbetat med jordbruk och dessutom varit verksam på Saltå Kvarn i Järna i tjugo år och i tolv år på Rosendals trädgård i Stockholm. Sedan femton år är han redaktör för kulturtidskriften Balder och bosatt i Strömbacka i norra Hälsingland.
Boken och utställningen låter oss möta bönder runt om i Sverige som bedriver ekologisk odling och försöker hitta ett sätt att leva med jord och djur som är både långsiktigt hållbart och etiskt försvarbart. Mats Ahlberg guidar oss genom jordbrukets villkor och vardag, samtalar med bönderna och reflekterar över var vi har hamnat när det gäller matproduktion och människans plats i landskapen.