Vävda rum - Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst
Date: 29 May - 30 September

Vävda rum - Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

Göra Evenemang Mässor & Utställningar Vandringar

Under sommaren arrangerar Hofors Konstintresse utställningen Vävda rum - Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst. Vävda rum har vernissage den 20 maj samtidigt på drygt 130 orter i Sverige, vilket gör den till den geografiskt sett största utställningen som skapats i landet.

Beskrivning

Genom att ladda ner appen Vävda rum kan besökaren uppleva och interagera med tio helt nya virtuella konstverk som befinner sig på offentliga platser i kommunen. Du kan till exempel jogga tillsammans med en virtuell kompis, bli jagad av en ren längs gatorna, skapa ett gemensamt ordmoln eller bygga en skulptur tillsamman med andra.
Vävda rum ger oss, Hofors Konstintresse, en unik möjlighet att låta konsten komma till oss som befinner oss långt från storstädernas utbud. Utställningen öppnar upp för många fler att ta del av ny spännande konst, dessutom i en helt ny kontext. Att promenera runt och se konstverken i det egna lokalsamhället tror vi kan fördjupa upplevelsen och bidra till intressanta samtal.

Vävda rum är en unik utställning där tio konstnärer som arbetar med offentlig konst och augmented reality (AR) har tagit fram konstverk anpassade för offentliga platser som finns i de flesta kommuner. Det kan vara ett torg, en fontän, en gräsyta eller en öde tomt.
Tidigare var det offentliga rummet med sina torg och parker viktiga mötesplatser för kommunens invånare. I dag sker i stället många av våra möten och debatter i virtuella forum. På sina håll kan torg och andra offentliga platser därför upplevas som öde och otrygga. Med Vävda rum vill vi använda konsten för att åter befolka våra gemensamma platser och knyta ihop den virtuella och fysiska platsen och skapa nya mötesplatser. Under hela sommaren har kommunens invånare och besökare möjlighet att uppleva offentliga miljöer på nya och spännande sätt.
Vävda rum visar också att samtidskonsten med hjälp av den nya tekniken kan vara både lekfull, fantasifull och skapa nya spännande upplevelser oavsett geografi och tid på dygnet, utanför storstäderna och institutionernas väggar. Det är en utställning som vill att du tar kommunens offentliga platser i besittning och som sträcker ut en hand till nya möten och samtal med dess invånare och besökare.
Konstnärerna som deltar i Vävda rum är: Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James, SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu).

Vernissage den 20/5 kl. 13.00 Gememsam konstvandring med start i Hofors Bibliotek.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)

Date Time Arena/Location
Monday 29 May
Tuesday 30 May
Wednesday 31 May
Thursday 1 June
Friday 2 June
Saturday 3 June
Sunday 4 June
Monday 5 June
Tuesday 6 June
Wednesday 7 June
Thursday 8 June
Friday 9 June
Saturday 10 June
Sunday 11 June
Monday 12 June
Tuesday 13 June
Wednesday 14 June
Thursday 15 June
Friday 16 June
Saturday 17 June
Sunday 18 June
Monday 19 June
Tuesday 20 June
Wednesday 21 June
Thursday 22 June
Friday 23 June
Saturday 24 June
Sunday 25 June
Monday 26 June
Tuesday 27 June
Wednesday 28 June
Thursday 29 June
Friday 30 June
Saturday 1 July
Sunday 2 July
Monday 3 July
Tuesday 4 July
Wednesday 5 July
Thursday 6 July
Friday 7 July
Saturday 8 July
Sunday 9 July
Monday 10 July
Tuesday 11 July
Wednesday 12 July
Thursday 13 July
Friday 14 July
Saturday 15 July
Sunday 16 July
Monday 17 July
Tuesday 18 July
Wednesday 19 July
Thursday 20 July
Friday 21 July
Saturday 22 July
Sunday 23 July
Monday 24 July
Tuesday 25 July
Wednesday 26 July
Thursday 27 July
Friday 28 July
Saturday 29 July
Sunday 30 July
Monday 31 July
Tuesday 1 August
Wednesday 2 August
Thursday 3 August
Friday 4 August
Saturday 5 August
Sunday 6 August
Monday 7 August
Tuesday 8 August
Wednesday 9 August
Thursday 10 August
Friday 11 August
Saturday 12 August
Sunday 13 August
Monday 14 August
Tuesday 15 August
Wednesday 16 August
Thursday 17 August
Friday 18 August
Saturday 19 August
Sunday 20 August
Monday 21 August
Tuesday 22 August
Wednesday 23 August
Thursday 24 August
Friday 25 August
Saturday 26 August
Sunday 27 August
Monday 28 August
Tuesday 29 August
Wednesday 30 August
Thursday 31 August
Friday 1 September
Saturday 2 September
Sunday 3 September
Monday 4 September
Tuesday 5 September