Abborre i kvällningen
Göra Natur & Fritid Hav & Fiske Fiskevatten

Fiske i Gavleån - Västra Valbo

på Mackmyra whiskyby
Fiske på Gavleåns sträckning mellan Forsbacka till centrala Valbo.
En blandning av uppdämd å med vassområden och forsande åarmar.

Bästa och mest lättfiskade sträckan brukar anses mellan Forsbacka och Ängesåns kraftverk i Mackmyra.
Gädda, Abborre, men också Gös och bäcköring. Självklart också mycket småfisk av typ mört och brax. Kom ihåg att inte fiska på eller i närheten av boende.