Hofors Fiskevårdsområde
Göra Natur & Fritid

Hofors Fiskevårdsområde

Våra sjöar
I Hofors Fiskevårdsområde ingår flertalet sjöar och vattendrag. Gädda och abborre återfinns i samtliga vatten.

De största sjöarna är:
Hyen - Öringsjön nr 1 inom fiskevårdsområdet.
Tolven - Liten trevlig sjö som lämpar sig bra för mete och spinn. Fin öring..
Stor-Gösken - Gös-sjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Grov gös, abborre och gädda.
Sälgsjön - Storabborrens paradis. Innehåller gös

Utöver dessa ingår även: Bastusjön, Holmsjön, Ängessjön, Lilla Häglingen, St Stopolle, Svarttjärn, Backsjöarna, Gårkvidden, Surtjärn, Torraktjärn, Acktjärn, Trollmossflyet, Stora Kröntjärn, Lilla Kröntjärn, Lortglo, Stavtjärnsdammen, Lilla Tostjärn, Stavtjärn, Öratjärn, Storflyet, Lillflyet, Sinksjön, Nottjärn, Kvatten, Kalven, Hammardammen, Lill-Gösken, Dammsjön, Översjön. Åar - Lugneån, Ängesån, Hoån.´
Fiskekort kan köpas på Hofors Turistbyrå Focus, Time, Stattins Järnhandel och LB Fritid i Torsåker.