Hofors Kolare
Göra Natur & Fritid

Hofors Kolare

Hofors Kolare är en ideell förening med målsättningen att bevara och sprida kunskap om träkolning och angränsande traditionella företeelser.
Föreningen arrenderar ett område där kolning tidigare bedrivits i industriell skala.

Området kallas av tradition Kolgår'n och där driver man en mila och en tjärdal.
Kolgår'n ligger i ett skogsområde några km nordväst om Hofors centrum mellan sjöarna Lissjön och Acktjärn. I området finns byggnader i stil med de som användes i skogarna när kolningen var vanlig.


Varje år i samband med tändningen arrangerar man ett evenemang kallat Milans Dag den sista lördagen i augusti på Kolgår'n.

För kol, hyra av byggnader eller andra evenemang: Mari Lillsund 0739-37 84 85