Hyens badplats
Göra Natur & Fritid Friluftsaktivitet

Hyens badplats

Här ligger en fin liten avlägsen familjestrand som du kan ta dig till genom att gå en skogsstig från vägen.

Denna badplats är långgrund med sandbotten.
Hyen ligger en bit bortanför Robertsholm.