Hyttan i Jädraås

Jädraås bruk

Ockelboverken, med järnbruk i Åmot, Brattfors och Åbron, grundades redan på 1600-talet. Verksamheten i Jädraås kom igång först 1857 men expanderade sedan kraftigt, delvis på de övriga brukens bekostnad. Hyttan kom att byggas om flera gånger och var mycket stor för sin tid. Smedjan var utrustad med flera lancashirehärdar. En ångsmälthammare stod klar 1905, samtidigt byggdes tre smedsgårdar.

Hyttan lades ned i början av 1930-talet men smedjan drevs nästan tio år till. Skogsbruket kom sedan att bli Jädraås huvudnäring.

Mellan Jädraås och gruvorna i Dalarna byggdes under slutet av 1800-talet en järnväg (nuvarande Jädraås-Tallåsens järnväg). Före järnvägens tid fraktades malmen längs den så kallade Malmvägen från Kolkilampi till Jädraås. En 12 km lång skyltad vandringsled finns nu längs den gamla vägen. Strax utanför bruket ligger Skogsarbetarbyn från början av 1950-talet, ett av arkitekt Ralph Erskines verk i Gästrikland. Det lilla bostadsområdet är en arkitektonisk pärla och mycket sevärt.

Bruksvandring
Jädraås har välbevarad bruksmiljö som visar historien från malm till färdigt järn med fin bruksvandring där du på egen hand följer skyltning och information om byns historia. Här kan du bland annat se museijärnvägens vackra byggnader och den Ralph Erskine-ritade skogsbyn.