Mountainbikeleder
Göra Sport & Motor Cykel

Mountainbikeleder

Det finns två leder en bit in från starten på Hofors Motionsspår bakom Hoforshallen

Lederna är uppmärkta. Blå för 5,5 km och rosa för 11 km.