Å-rummet
Å-rummet
Göra Natur & Fritid Vandring

Å-rummet

Gå en egen kulturpromenad med en promenadbroschyr framtagen i samarbete mellan Kulturavdelningen, Gävle kommun, Länsmuseet Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum.

Utan Gavleån inget Gävle. Där det en gång for båtar och var en livlig hamn ligger nu flera palatsliknande byggnader på rad. Ta gärna broschyren till hjälp och gå en trevlig promenad på egen hand längs med Gavleån!

Du kan hämta broschyren på någon av våra Infopoints: https://www.visitgavle.se/sv/infopoint-information-om-gavle-och-gastrikland