Säljans Bigård AB
Göra Shopping Lokalproducerat & Ekologiskt

Säljans Bigård AB

Den hållbara biodlingen i Sandviken

Säljans Bigård har inom biodlingsbranshen en unik hållbarhetspolicy som täcker in både ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet.

Vi är en yrkesbiodling med bigårdar på flera platser runt om i Gästrikland.

Överskottet av bivax tas omhand för att bli nya klimatsmarta produkter som exempel värmeljus.

En av aktiviteterna inom minimera resursslöseri som vi är extra stolt över är: När vi filtrerar bivax och honung spar vi resterna som vi sedan skänker till Wild Nordic i Kungsberg. Det används sedan vid utfodring av brunbjörnar. Det som skulle varit oanvändbart för oss blir en så uppskattad produkt för andra.

Med nogrann observation på när olika växter blommar runt bigårdarna planerar vi in plockskattning av honungsramar. Det ger oss en mångfald av olika sorters honung.

Vi erbjuder även andelsbiodling till dem som aktivt vill bidra och få ta del av egen honung från sin bikupa samt en trevlig gemensam sommarträff i bigården.

Varmt välkommen till den hållbara biodlingen!