Sandvikens kyrka
Sandvikens kyrka
Sandvikens kyrka
Sandvikens kyrka
Göra Sevärdheter Kyrka

Sandvikens kyrka

Är uppförd efter ritningar av professor Israel Wahirnan och började byggas år 1929.

Grundstenen lades av ärkebiskop Nathan Söderblom. Invigningen ägde rum den 29 november 1931.

Kyrkan har ett dominerande läge på höjdpunkten av den grusås som går genom Sandviken. Tornet har sin plats i öster ovanför koret som därigenom får en hög resning. Den spånklädda tornspiran kröns av en kopparspets och ett förgyllt kors. Alla murar är utförda i tegel och avfärgade i tegelrött. Sockel och trapporna är av röd granit.