Den röda spårvagnen vid vändslingan i Stadsträdgården. I bakgrunden syns Västra vägen och dess bebyggelse.
Göra Sevärdheter Kulturbyggnad

Spårvägen

Precis här, vid Michel Becks skulptur Återföreningen, låg vändplatsen för spårvägens röda linje. Konstverket återknyter till platsens historiska roll som just en mötesplats. Den röda linjen invigdes 1909 som Gävles första spårvägslinje. Linjens andra ändhållplats låg uppe vid Femte tvärgatan på Brynäs. Med tiden utökades spårvägstrafiken med en blå och grön linje.

Den röda linjen var särskilt populär om söndagarna då gävleborna gärna gjorde utflykter till Stadsträdgården och Boulognerskogen. Om vädret var vackert kunde linjen till och med bjuda på en tur i öppen släpvagn. Men det gällde att sköta sig som passagerare och omfattande ordningsföreskrifter togs fram för detta ändamål. I dessa finns till och med reglerat hur man skulle stiga av vagnen, nämligen medhöger hand i främre handtaget och med vänstra foten först. Vidare fick inte osnygga varor och större hundar medföras i vagnen. För att få föraren att stanna skulle passagerarna trycka två tydliga slag på signalklockan. Gävle stads spårvägstrafik upphörde 1956 och ersattes med bussar.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.