Angusko

Strömbacka gård

Gården ligger norr om Ockelbo intill Testeboån med en besättning av rasen Aberdeen Angus

Strömbacka Gård är belägen norr om Ockelbo med utsikt över Testeboån. Med en besättning av nötköttrasen Aberdeen Angus. Gården omfattar 55 ha mark som består av naturbetesmark, vall och grönfoder.

Strömbacka 25, 816 94, Ockelbo
Tel: 070-842 33 21
Ekologisk och KRAV-certifierad uppfödning av Aberdeen Angus.
Försäljning sker hos Diléns Saluhall i Gävle.
Vid intresse kontakta gården.

Följ oss på  -  Facebookikon