Vitgrundkomp.jpg
Kust-hav_0002-Förtöjd vid Vitgrund Bigge Svendsen.jpg
Vitgrund-3komp.jpg
Göra Natur & Fritid Båt & Kanot

Vitgrund

Insegling från nordväst.
Tilläggning brygga med akterförtöjning mot boj.
Grill och bord.

Beskrivning av ön
Vitgrund ingår i Vitgrund–Norrskär naturreservat som är till för att skydda en naturmiljö som tidigare haft ett fiskeläge.
Bergrunden består här, till skilnad från många andra av Gävlekustens öar, av granit som i sig innehåller väldigt lite kalk.
Den östra delen av ön är fågelskyddsområde och har tillträdesförbud 1 april till 31 juli. Den norra sidan är grund och har kala berghällar. Viken i sydväst innanför rabbarna är djup och relativt skyddad för alla vindar även om sjöhävning förekommer. Åt söder i viken finns rester i form av en båtlänning från den gamla fiskehamnen. Det går att ana att marken ovanför hamnen har använts till slåtterängar. Längre mot öster finns en tjärn med rik växtlighet.
GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 60°45,972ʹ E 17°23,574ʹ
Sjökort
534